BURN-OUTS TEISTEREN 3 OP 10 BEDRIJVEN

30% van de ondervraagde HR managers  moedigen teambuildingsactiviteiten aan om burn-out te voorkomen, Wellness for Business biedt verschillende activiteiten aan zoals stoelmassage, workshops over stressslapen en relaxatie.

Uit een onderzoek van het uitzendkantoor OfficeTeam bij 200 Belgische hr-managers blijkt dat burn-outs vaak voorkomen in het Belgische bedrijfsleven. Zo geeft bijna drie op de tien (28 procent) hr-managers aan dat burn-outs gangbaar zijn binnen de organisatie.

De studie van OfficeTeam, een afdeling van Robert Half gespecialiseerd in de tewerkstelling van tijdelijke administratieve profielen, toont bovendien aan dat hr-managers in Vlaanderen in grotere mate in aanraking komen met burn-outs (34 procent) bij hun werknemers, dan in Brussel (28 procent) en Wallonië (20 procent).

Meer dan de helft (57 procent) van de ondervraagde hr-managers is van mening dat een hoge werklast de voornaamste oorzaak is voor een burn-out bij werknemers. Ook het gebrek aan erkenning (43 procent), overuren en lange werkdagen (36 procent), economische druk (35 procent) en onrealistische verwachtingen (33 procent) worden opgesomd als factoren die het meest bijdragen tot een burn-out bij medewerkers.

MAATREGELEN

Dries De Vos, Director OfficeTeam: “Werknemers die te kampen hebben met een verhoogde werklast en lange dagen werken, kunnen uitgeput en gedemotiveerd geraken. Het voorkomen van burn-outs is dus niet alleen in het belang van de individuele werknemer, maar ook in het voordeel van het bedrijf gezien dit de bedrijfsproductiviteit kan aantasten.”

Wat bedrijven dan precies doen om een burn-out bij hun werknemers te voorkomen? Meer dan een derde (35 procent) van de ondervraagden promoot een teamgerichte werkomgeving. Nog eens 35 procent van de hr-managers geeft aan dat jobfuncties herzien worden bij een burn-out. Ook de aanmoediging van teambuildingsactiviteiten (30 procent) en de invoering van flexibele werkuren en telewerken (25 procent) zijn initiatieven die worden genomen om burn-outs te vermijden.

Een derde van de bedrijven doet ook een beroep op extra werkkrachten om (de gevolgen van) burn-outs beter te managen, dit door de aanwerving van tijdelijke (22 procent) of permanente medewerkers (11 procent). Tot slot onderneemt maar liefst een op de vijf bedrijven helemaal niets om de problematiek van burn-outs op de werkvloer aan te pakken.

ENKELE VEELVOORKOMENDE SIGNALEN VAN EEN BURN-OUT

Hoe kan je een (toekomstige) burn-out herkennen?