2 op 3 Belgische werknemers hebben stress waardoor het absenteïsme stijgt

Twee op drie Belgische werknemers (64%) hebben stress.

De spanningsklachten die hieruit volgen zorgen voor ruim een derde van de ziektedagen en kosten de werkgever jaarlijks minstens 3750 euro per gestresseerde werknemer.

HR-dienstverlener Securex bevroeg een representatieve steekproef van 1318 respondenten. Op drie jaar tijd steeg het aantal werknemers met stress met 18%. Bij ruim een kwart (27%) van de werknemers leidt stress tot reële spanningsklachten zoals fysieke en psychische gezondheidsklachten met verminderde prestaties als gevolg. Voorbeelden van spanningsklachten zijn hoofdpijn, hartkloppingen, slapeloosheid, concentratieverlies, neerslachtigheid, snel kwaad worden…

Werknemers met een contract van onbepaalde duur hebben meer spanningsklachten (28%), vergeleken met hun collega’s met een contract van bepaalde duur (19%). Lager opgeleiden (31%) hebben meer stressgerelateerde klachten dan hoger opgeleiden (24%) en zeker kaderleden (17%).

Opvallend is ook dat hoe langer iemand bij dezelfde organisatie werkt, hoe meer hij lijdt onder stress. 18% van de werknemers die minder dan één jaar voor dezelfde organisatie werken, heeft spanningsklachten, terwijl dit bij 1 tot 10 jaar anciënniteit al 25% en bij meer dan 11 jaar anciënniteit maar liefst 31% bedraagt.

De Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tellen gemiddeld 24% werknemers met spanningsklachten. Bij de Waalse provincies ligt het gemiddelde ruim de helft hoger (37%). In Henegouwen geeft zelfs 41% spanningsklachten aan.

Kaarsje uit

Spanningsklachten door overmatige stress verklaren 37% van de afwezigheidsdagen door ziekte. Ze leiden vooral tot langdurige afwezigheid. Werknemers met weinig spanningsklachten rapporteren gemiddeld 6 afwezigheidsdagen per jaar, terwijl hun meer gespannen collega’s 20 dagen thuisblijven. Spanningsklachten houden werknemers dus ruim driemaal langer thuis.

Bovendien wil bijna een derde (31%) van de werknemers met te veel stress zijn organisatie op korte of lange termijn verlaten. Dit is een stuk meer dan de 20% bij minder gespannen werknemers. Een beleid rond stress is dus cruciaal in het kader van retentiemanagement.

Ook op maatschappelijk niveau speelt stress een belangrijke rol. Werknemers die minder spanningsklachten ervaren, hebben meer zin om langer door te werken. Gemiddeld willen ze tot 61 jaar blijven werken, terwijl werknemers met spanningsklachten gemiddeld maar tot 58 jaar willen blijven werken. Dit verschil van 3 jaar is significant. In tijden van toenemende vergrijzing kan het aanpakken van stressfactoren dus helpen om werknemers langer aan het werk te houden.

Eind vorig jaar lanceerde minister van Werk Monica De Coninck, een sensibiliseringscampagne om de negatieve gevolgen van stress aan te pakken: www.voeljegoedophetwerk.be

Wil je iets preventief aan stress en absenteisme doen ? Bekijk dan onze diensten en contacteer ons